VÝZNAM IKONEK U ZBOŽÍ:
SKLADEM
DODÁNÍ DO 3 DNŮ
DODÁNÍ DO 5 DNŮ
VÍCE JAK 5 DNŮ
NELZE PŘEPRAVCI
DALŠÍ INFORMACE
PEMI LETÁK
NOVINKA

  Bref Color Aktiv Eucalyptus tuhý WC blok 50g

  PeMi kód: 340028 EAN: 9000100889315
  Běžná cena s DPH: 49,90 Kč
  Sleva na zboží: 36%
  DPH: 21%
  Skladem 320 ks.
  31,90 Kč

   Bref Color Aktiv Eucalyptus tuhý WC blok 50g


  Tuhý WC blok.


  Bref Color Aktiv = 1. Dokonalá čistota mezi každým spláchnutím díky
  účinným látkám obsažených v modré vodě 2. Účinný proti vodnímu kameni 3.
  Dokonalá svěžest 4. Dokonalá hygiena.


  Příprava a použití


  Návod k použití viz obal.  K okamžitému použití. Zavěste Bref Color Aktiv pod okraj WC mísy.  Při potřísnění sedadla toalety obarvenou tekutinou, zasaženou část ihned omyjte čistou vodou.


  CLP Regulation


  vykřičník - Varování


  Bezpečnostní varování


  BREF COLOR AKTIV EUCALYPTUS.  Tuhý WC blok. Varování.
  Dráždí kůži. Způsobuje vážně podráždění očí. Škodlivý pro vodní
  organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po
  ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte
  ochranné brýle/ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým
  množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
  snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí:
  Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje cineol. Může vyvolat
  alergickou reakci.


  Složení


  >30% aniontové povrchově aktivní látky

  5-15% neiontové povrchově aktivní látky

  Parfémy (limonene)

  Třídy nebezpečnosti:

  GHS07

  Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

  Produkt najdete v kategoriích:

  DROGERIE » ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY » Čističe na wc » Závěsné tuhé, tablety

  Zpět