Bref power aktiv blok Lavender levandule 50g

44 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 36,36 Kč
  • PeMi kód: 135668
  • EAN: 9000100956017

Bref power aktiv blok kuličky Pine Lavender 50g.

Tuhý blok pro WC péči.

Bref s koncentrovaným jádrem. Užijte si svěžest od prvního do posledního spláchnutí!

+40% více svěžesti v jádru v porovnání s vnější vrstvou.

Příprava a použití

Zavěste pod okraj WC mísy. Produkt k přímému použití.

CLP Regulation

vykřičník - Varování

Bezpečnostní varování

BREF POWER AKTIV LAVENDER FIELD.

Tuhý blok pro WC péči. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení

>30% aniontové povrchově aktivní látky
5-15% neiontové povrchově aktivní látky
Parfém (coumarin, limonene, linalool)

Třídy nebezpečnosti

GHS07
⇡ Zpět nahoru ⇡