Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Bref WC gel Power Aktiv Gel Flower s osvěžovačem, 700 ml

65 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 53,72 Kč
 • PeMi kód: 520283
 • EAN: 9000101311778

Bref Power Aktiv je perfektní WC gel pro vynikající, zářivé a svěží výsledky čištění. Čistič toalety odstraňuje vodní kámen, nečistoty a skvrny z okraje toalety a toaletní mísy a zaplní koupelnu svěží vůní na dlouhou dobu.

Díky své účinné čisticí pěně je Bref Power Aktiv účinný proti nejběžnějším problémům při WC čištění a nabízí snadné hygienické hloubkové čištění beze stop vodního kamene a nečistot. Může být použit jako každodenní čistič pro jakýkoliv povrch a tvar toalety. Pro příjemnější čištění a dotek svěžesti v celé toaletě Bref Power Aktiv také poskytuje svěží vůni květin.

Bref WC gel a jeho vlastnosti:

 • květinová vůně
 • s efektem osvěžovače vzduchu
 • WC mísa bude lesklá a svěží
 • Bref Power Aktiv WC gel je účinný čisticí gel na povrch toalety
 • poskytuje čistou a lesklou toaletu
 • zanechává příjemnou dlouhotrvající vůni ve vaší koupelně
 • díky silné čisticí pěně je čištění bez námahy
 • vaše toalety bude hygienicky čistá beze stop vodního kamene a nečistot
 • příjemná vůně květin poskytuje dotek svěžesti v celé toaletě
 • bezproblémové a snadné použití Bref WC gelu pro všechny typy povrchů a  tvarů toalet
 • vyhněte se potřísnění toaletního prkénka, podlahy nebo jiných citlivých povrchů
 • nová praktická láhev pro lepší manipulaci s dlouhým zaobleným hrdlem zjednodušuje čištění pod okrajem vaší toalety
 • aplikujte gel pod okraj vaší toalety
 • nechte působit a poté použijte WC kartáč pro nejlepší výsledky
 • pro důkladné odstranění velkých usazenin, skvrn a nečistot nechte působit 30 minut
 • hygienická čistota a svěžest
 • proti vodnímu kameni a nečistotám
 • pro zářivou toaletu
 • balení 700 ml

Bref WC gel použití:

Nová praktická láhev pro lepší manipulaci s dlouhým zaobleným hrdlem zjednodušuje čištění pod okrajem vaší toalety. Stačí aplikovat gel pod okraj, nechat působit (pro důkladné odstranění velkých usazenin a nečistot nechte působit 30 minut) a použijte WC kartáč pro odstranění případných zbylých nečistot. Poté spláchněte pro získání zářivě čisté a bílé toalety. Vyhněte se potřísnění toaletního prkénka, podlahy nebo jiných citlivých povrchů.

Uzávěr odolný proti otevření dětmi: Otevření: zmáčkněte víčko na obou stranách a otočte doleva. Uzavření: Jemně otáčejte do zacvaknutí. Použití: Naneste čistič přímo pod okraj WC mísy. Nechte působit několik minut a poté spláchněte. Pro odstranění silných usazenin použijte WC kartáč. Při potřísnění WC prkénka, podlahy nebo povrchů citlivých na kyseliny okamžitě opláchněte velkým množstvím vody abyste předešli poškození nebo odbarvení.

Složení WC gelu Bref:

<5% neiontové povrchově aktivní látky. Parfémy (amyl cinnamal).

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje EUCALYPTOL; TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES; METHYLUNDECANAL. Může vyvolat alergickou reakci.

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡