Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Ceys Superceys vteřinové lepidlo, 3 g

92 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 76,03 Kč
 • PeMi kód: 102802
 • EAN: 8411519190601
Vteřinové lepidlo vysoce odolné a snadno aplikovatelné transparentní vteřinové lepidlo, ideální pro rychlé práce. Víceúčelové lepidlo. Spojuje prakticky všechny materiály, a to v jakékoliv kombinaci.
 

Superceys je vteřinové lepidlo kyanoakrylátové vysoké pevnosti a velice jednoduchého použití. Je ideální pro rychlé drobné opravy. Po zaschnutí je transparentní. Superceys je vysoce odolné a snadno aplikovatelné transparentní vteřinové lepidlo, ideální pro rychlé práce. Víceúčelové lepidlo. Spojuje prakticky všechny materiály, a to v jakékoliv kombinaci. Není určeno pro polyethylen, polypropylen, Porex®, PTFE, syntetické tkaniny a pro aplikace ve vodě.

 • 1 kapka a lepí do 3 sekund!
 • Ideální pro drobné a rychlé a drobné opravy
 • odolné zátěži 200kg/cm²
 • Vteřinové lepidlo
 • Transparentní a víceúčelové lepidlo
 • Lepí různé materiály
 • Maximální síla spojení do několika vteřin
 • Hodně se roztéká: stačí jedna kapka
 • Snadno aplikovatelné

Pro materiály:
Různé materiály (porcelán, dřevo, kov, pryž, plast, kůže, lepenka… ). Není určeno pro polyethylen, polypropylen, Porex®, PTFE, syntetické tkaniny a pro aplikace ve vodě.

Vhodná aplikace:
Od drobných oprav v domácnosti až po velké projekty, snadno a rychle. Hračky, modely, porcelánové šálky…

Návod k použití:
Očistit a osušit spojované plochy. Tubu držet ve svislé poloze. Odšroubovat uzávěr i s aplikační špičkou a odstranit modrý kroužek. Našroubovat zpět aplikační špičku a otevřít uzávěr. Aplikovat jednu kapku lepidla na jednu z lepených ploch. Obě lepené plochy spojit a tlačit k sobě po dobu několika sekund. Předcházet kontaktu s prsty. Pro vyčištění aplikační špičky použít hadřík nebo savý papír namočený v Superceys Odstraňovači sekundových lepidel. Zašroubovat uzávěr. Skladovat ve svislé poloze na suchém a  chladném místě.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Ethyl 2-cyanoacrylate.

EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Třídy nebezpečnosti

GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡