Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Somat Classic (85ks/kra) MEGA

NOVINKA
LETÁK
414 Kč SLEVA 33%
279 Kč
Skladem 200 ks.
 • Cena bez 21% DPH: 230,58 Kč
 • PeMi kód: 692987
 • EAN: 9000101577433

Somat Classic účinně odstraňuje skvrny od čaje a kávy a zároveň chrání sklo před korozí. Pro perfektní výsledky mytí používejte v kombinaci se Somat solí a  Somat leštidlem.

Žádné dávkování, žádné předmáčení! S tabletami do myčky Somat zůstane vaše nádobí zářivě čisté po každém mycím cyklu, a to i při nízkých teplotách na eco a  krátké programy. Účinné složení Somat Classic nabízí čistící sílu pro každodenní mytí.

Charakteristika Somat Classic tablety do myčky:

 • Mycí prostředek – pro důkladnou čistotu
 • Ochrana skla – chrání sklenice před korozí skla
 • Proti skvrnám od kávy a čaje 
 • 85 kusů tablet

Použití Somat Classic tablety do myčky:

 • 1 tableta pro všechny druhy znečištění.
 • 1. Jednoduše a čistě: vybalte tabletu z ochranné fólie.
 • 2. Vlož tabletu přímo do dávkovače mycího prostředku.
 • 3. Nevkládej nikdy tabletu do koše na příbory nebo do zásobníku soli.
 • Somat Classic nabízí čistící sílu pro každodenní použití.
 • Pro perfektní výsledky použij tablety Somat Classic v kombinaci se solí Somat Special Salt a oplachovačem Somat Rinser.
 • Uchovávejte v chladu a suchu při teplotě +5°C až +40°C. Chraňte před mrazem.
 • Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby.

Složení Somat Classic tablety do myčky:

5-15 % bělící činidla na bázi kyslíku
<5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty
Enzymy
Parfémy (limonene, benzyl alcohol)

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡