Ceys Kontaktceys kontaktní lepidlo transparentní, 30 ml

PeMi kód: 103193 EAN: 8411519231038
Běžná cena s DPH: 74,00 Kč
Sleva na zboží: 5%
DPH: 21%
Skladem
70,00 Kč
Chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální použití. Lze ho použít na lepení savých i nesavých materiálů. Dosahuje velmi pevných, trvanlivých a pružných spojů. Lze je také použít na lepení polystyrenu a zrcadel. Po zaschnutí je zcela transparentní. Čisté provedení Super pružné Nepoškozuje ani ty nejchoulostivější povrchy Na materiály:Pěnový polystyren, zrcadla, pěnové materiály, kůže, dřevo, lamináty, umakart, pryž, kaučuk, plast, kov, koberec, linoleum, lepenka, keramika, textil, plsti… mezi sebou nebo v kombinaci s jinými materiály. TAKÉ PRO: zrcadla, pěnový polystyren, pěnové materiály. Vhodná aplikace:Slepí gumový potah pingpongové pálky. Slepí neoprénové rukavice. Slepí podrážky bot, u kterých je nutné transparentní provedení. Návod k použití:Očistit a osušit a odmastit spojované plochy. Aplikovat rovnoměrnou slabou vrstvu lepidla na obě lepené plochy. Nechat odvětrat cca 10 minut – v závislosti na druh materiálu. Pokud se lepidla dotknete prsty a již se nevytváří vlákna, spojit lepené plochy dohromady a silně stlačit k sobě, aby se zabránilo vzniku vzduchových kapes. Zbytky lepidla odstranit acetonem. Upozornění:Vysoce hořlavý. Dráždí kůži. Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Bezpečné nakládání: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Předlékařská první pomoc: Nadýchání: Okamžitě odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Oči: Otevřené oči promývejte několik minut čistou tekoucí vodou, přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Požití: Vyhledejte lékařskou pomoc. Kůže: Pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem. Obecná doporučení: Zajistěte dobré větrání. Při práci nepijte, nejezte ani nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky.

Třídy nebezpečnosti:

GHS02
GHS07
GHS09

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Ke stažení:

Bezpečnostní list

Produkt najdete v kategoriích:

BARVY
BARVY » LEPIDLA
BARVY » LEPIDLA » Ceys

Zpět