Eternal In Stop malířská izolační barva na skvrny, 5 kg

1 109 Kč SLEVA 21%
879 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 726,45 Kč
  • PeMi kód: 102518
  • EAN: 8590892113657
ETERNAL IN stop se používá k základním nátěrům, kterými lze zabránit průniku nikotinových skvrn v silně zakouřených místnostech do nové malby. Dále se dají tímto nátěrem izolovat skvrny po starých válečkových malbách, skvrny po zatékání, rzi, mastnotě, sazích, skvrny vystupující ze dřeva, dřevotřískových desek a sádrokartonů při nátěrech disperzními barvami apod. ETERNAL IN stop je jednosložková vodou ředitelná nátěrová hmota připravená na bázi speciální vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. ETERNAL IN stop se vyznačuje schopností zabránit průniku zbarvujících látek z podkladu na povrch Oblast použití:ETERNAL IN stop je určen pro základní nátěry, které zabraňují průniku nikotinových skvrn v silně zakouřených místnostech z podkladu do  nové malby. Dále lze tímto nátěrem izolovat skvrny po  starých válečkových malbách, skvrny po  zatékání, skvrny vystupující ze dřeva, dřevotřískových desek a sádrokartonů při nátěrech disperzními barvami apod. Zpracování:ETERNAL IN stop se nanáší na suchý, odmaštěný, čistý a soudržný povrch v 1–2 vrstvách. Mezi jednotlivými nátěry je nutná technologická přestávka 6 hod. ETERNAL IN stop se musí před použitím zředit 5–10 hm.% vody a dobře promíchat. Nejdříve po 4 hodinách, kdy je nátěr zaschlý, je možné jej přetřít vnitřní malířskou barvou ETERNAL IN, ETERNAL IN plus, nátěrovou hmotou ETERNAL mat akrylátový, příp. jinými disperzními nátěrovými hmotami nebo klasickými vnitřními nátěry. Spotřeba:0,20 – 0,30 kg/m²  (1–2 vrstvy podle savosti podkladu) Bezpečnost a hygiena při práci:ETERNAL IN stop není klasifikován jako nebezpečný. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a  ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a  mýdlem, oči v  případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡