Bilak A 0002 mat disperzní lak na dřevo, transparentní, 4 kg Doprodej, EXP. 11/19

PeMi kód: 504657 EAN: 8590518313409
Běžná cena s DPH: 960,00 Kč
Sleva na zboží: 6%
DPH: 21%
Skladem 1 ks.
899,00 Kč
BILAK A je moderní vodou ředitelný transparentní lak s širokým uživatelským zaměřením. Využívá se jak k lazurovacím nátěrům, tak k vytváření souvislých ochranných povlaků... bezbarvých i tónovaných do zvoleného odstínu. Běžně se aplikuje na dřevěné, dřevotřískové i dřevovláknité desky a obklady, masivní dřevěné předměty a konstrukce nebo korkové podlahy,... To vše jak ve venkovním, tak vnitřním prostředí. Univerzální vlastnosti laku umožňují jeho použití i pro takové záměry, jako je např. zpevnění a bezprašná úprava betonových podlah. Převážně pro profesionální aplikace se lak vyrábí i v modifikaci „silnovrstvá lazura“, která umožňuje minimalizovat počet vrstev pro vytvoření dostatečné tloušťky ochranného filmu i ve smyslu ochrany proti destrukci podkladu působením UV záření. Zároveň jsou zde optimalizovány další vlastnosti např. paropropustnost a dolepování,… tak, že se s výhodou lak používá i k finální úpravě běžného dřevěného nábytku včetně zahradního. BILAK A se nehodí do prostředí s trvalou kondenzací vodní páry ani pro vytváření ochran. Povlaků pod vodní hladinu. Speciální aplikace raději konzultujte s výrobcem. Vydatnost:6 -8 m² /kg v jedné vrstvě v závislosti na členitosti a poréznosti podkladu. Lazurovací povlaky 10 - 18 m²/kg laku. Ředění:Lak je pro běžné aplikace optimálně naředěn z výroby. Přiměřeně je možné jej doředit vodou do optimální zpracovatelnosti dle požadavků uživatele. Nanášení:BILAK A se nanáší štětkou, štětcem, válečkem i stříkáním. Savé podklady včetně dřeva je dobré nejprve biocidně ošetřit a dobře napustit vhodným penetračním přípravkem ... např. BILEP F. (Vhodné fungicidní přípravky ... PREGNOLIT D - sanační, BOCHEMIT QB, PREGNOLIT UNI, LIGNOFIX Eko, ... ) Možná, ale méně vhodná, je impregnace lakem naředěným v poměru 1:2 s vodou (lak : vodě). Povrch jehličnanového dřeva s vysokým obsahem balzámu (zejména borovice) nejprve zbavte těchto pryskyřic . nejlépe směsí dostupných ředidel (nepolární x polární) ... např.: technický xylen (S6005) + ethylalkohol (denaturovaný líh) v poměru cca 1 : 1. Pro vytváření lazurovacích povlaků na dřevě se lak ředí vodou v poměru cca 1 : 1. Při nanášení dbejte na to, aby nebyl vizuálně patrný vytvrzený film na povrchu dřeva. Přebytečný lak otřete hadříkem. Lazurovací povlaky pro venkovní prostředí je lépe navrhovat v sytějším odstínu (ochrana dřevěného podkladu proti UV záření). Souvislé ochranné filmy se vytvářejí nátěrem či nástřikem neředěného laku alespoň ve dvou vrstvách. Zejména u bezbarvých povlaků do venkovního prostředí je nutné vytvořit minimální tloušťku vytvrzeného filmu 120:m, toho se docílí přibližně třemi vrstvami neředěného laku ( při spotřebě kolem 0,5 kg/m² ). V případě užití modifikace laku „silnovrstvá lazura” lze této tloušťky docílit již ve dvou operacích. Pro zpevňování silikátových podkladů je nezbytné nejprve užít speciální hluboko pronikající přípravek BILEP F (naředěný přibližně 50% vody). i několikrát za sebou, dokud se vsakuje a takto připravený podklad dá- le opatřit dvěmi vrstvami neředěného laku ve zvoleném odstínu. Lak se nanáší na suchý nečistot zbavený podklad. Teplota podkl. ani okolí nesmí klesnout pod +8°C. Mezi vrstvami dodržujte technolog. přestávku - optimální je za nor-málních podmínek kolem 8 hod. Před užitím lak dobře promíchejte, polomatný a matný míchejte i během práce. Složitější situace konzultujte s výrobcem. Složení:Směs anorganických i speciálních organických pigmentů v disperzi polyakrylátů ve vyvážené kompozici se speciálními aditivy vč.stabilizátorů UV záření. Dle zák. Č.86/2002Sb.v plat. znění, vyhl. MŽP č.355/2002Sb.v plat. znění, §13, odst.1) není lak považován za přípravek obsahující organické těkavé látky (VOC).

Třídy nebezpečnosti:

GHS07

Produkt najdete v kategoriích:

BARVY » BARVY ŘEDĚNÉ VODOU » Základní barvy

Zpět