Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Bacillol AF 500ml Bode Doprodej, Exp. 03/25

364 Kč SLEVA 29%
259 Kč
Skladem 2 ks.
  • Cena bez 21% DPH: 214,05 Kč
  • PeMi kód: 628289
  • EAN: 4031678030514
Vlastnosti přípravku:
*nezanechává rezidua
*bez vonných přísad
*neobsahuje aldehydy
*dobře smáčí povrch a rychle osychá

Složení:
100 g roztoku obsahuje:
účinné látky: propan-1-ol 45,0 g, propan-2-ol 25,0 g, ethanol 4,7 g
Mikrobiologická účinnostBaktericidní (vč. salmonely a listerie), fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV), FCV, MNV, adeno-, polyoma- a rota viry.
AB1-TMV 

Návod k použití a dávkování

Dostatečným množstvím přípravku otřete dezinfikovaný povrch, zajistěte, aby byl celistvě pokryt.

K aplikaci přípravku Bacillol® AF z láhve 500 ml je určen univerzální pistolový rozprašovač.

Množství použitého roztoku nesmí překročit 50 ml na m2. Celkové množství aplikované v místnosti nesmí převýšit 100 ml na m2 plochy místnosti. Dezinfekci je možno provádět, jen pokud v místnosti nejsou přítomny žádné hořlavé páry nebo plyny (např. benzín, éter). Pokud není možno zcela odpojit elektrické zařízení od napětí, je třeba zajistit, aby na něm nedošlo k žádnému spínání, hlavně automatickému. Horké plochy musí být dostatečně vychladlé.

Během postřiku dezinfekčním prostředkem je třeba udržovat v provozu větrání (klimatizaci).

Zvláštní upozornění: Nepoužitelné pro akrylové sklo (plexisklo) a barvy rozpustné v alkoholu. V případě citlivých ploch provést zkoušku odolnosti na nenápadném místě.

Chemické, fyzikální a toxikologické údaje:
bod vznícení (DIN 51755) 25ºC
hustota (20ºC) 0,86 g/cm3
refrakce nD 20 cca 1,38

KlasifikaceOznačení CE podle Zákona o zdravotnických prostředcích.
⇡ Zpět nahoru ⇡