WUNDERBAUM Summer Cotton vonný stromeček 5g 1ks

PeMi kód: 142557 EAN: 7612720201723
Běžná cena s DPH: 29,90 Kč
Sleva na zboží: 17%
DPH: 21%
Skladem
24,90 Kč

WUNDERBAUM Summer Cotton vonný stromeček 1ks.Osvěžovač vzduchu. Vysuňte ze sáčku týdně asi o 1cm. Zavěste volně tak, aby osvěžovač nepřišel do styku a oastatnimi plochami. Uchovávejte mimo dosah dětí.


Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky


Obsah nebezpečných látek: Benzyl salicylate, alpha-iso-Methylionone, 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal, Alpha-n-
hexylcinnamicaldehyde, omega-Pentadecalactone, methyl-okt-2-ynoát


Signální slovo: Varování


H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla​

Třídy nebezpečnosti:

GHS07

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Produkt najdete v kategoriích:

BARVY » AUTO-MOTO » Autokosmetika » Vůně do auta

Zpět