VANISH Oxi Action prášek na bělení a odstranění skvrn 470 G

112 Kč SLEVA 6%
105 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 86,78 Kč
  • PeMi kód: 585544
  • EAN: 5997321747781
Vanish Oxi Action prášek na bělení a odstranění skvrn je speciláně navržený tak, že vytváří molekuly aktivního kyslíku aby vaše bílé prádlo bylo bělejší a navíc efektivně odstraňovalo skvrny. Vhodný pro běžné každodenní prádlo jako je např. bavlna. Charakteristika Vanish Oxi Action pro bělení a odstraňovač skvrn: účinně odstraňuje skvrny působí rychle a i při nízkých teplotách odstraní i odolné skvrny (čokoláda, krev, tráva atd.) používejte společně s pracím gelem či práškem Použití Vanish Oxi Action bělící prášek: Před praním: smíchejte ¼ odměrky prášku a ¾ odměrky vody max. 40°C naneste směs na skvrnu max 5 min podle potřeby místo se skvrnou promněte pak vyperte jako obvykle. Namáčení: přidejte jednu odměrku do 4 litrů vody 40°C na bílé prádlo 6h max po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním. Praní: přidejte do zásuvky k pracímu přípravku u odolných a zaschlých skvrn 1 odměrka u běžných skvrn ½ odměrky pouze přidejte jednu odměrku do každého praní. 1 odměrka = 60 ml. Doporučení k použití: Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku. Před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte oschnout. Po každém použití víčko opět uzavřete a přípravek Vanish uchovávejte na chladném a suchém místě. V zájmu dosažení nejlepších výsledků může být nutné proces zopakovat. Nepoužívejte na koberce ani oděvy z vlny, hedvábí a kůže. Nepoužívejte na lakované nebo barvené povrchy - například dřevo, kovy atd. Nenamáčejte látky s kovovými druky a zipy nebo s ohnivzdornou úpravou. Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým vymácháním. Nekontaminujte výrobek v nádobě. Po míchání nenechávejte roztok v uzavřené nádobě. I nadále se bude uvolňovat kyslík, a proto by uvnitř obalu mohl růst tlak a v důsledku toho by roztok mohl unikat. Složení Vanish Oxi Action: 30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku. Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, zeolity, enzymy, optické zjasňovače. Varování k Vanish Oxi Action: Obsahuje: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3). Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uchovávejte nádobu na chladném a suchém místě. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic.

Třídy nebezpečnosti

GHS05
⇡ Zpět nahoru ⇡