Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Vanish Oxi Action odstraňovač skvrn 625 g

99 Kč
Skladem 229 ks.
  • Cena bez 21% DPH: 81,82 Kč
  • PeMi kód: 622180
  • EAN: 5997321747798

Vanish Oxi Action odstraňovač skvrn v prášku odstraní skvrny již po prvním praní. Je účinný na velké spektrum skvrny. Pro dosažení maximální rychlosti a  účinku proveďte předčištění nebo textilii namočte. Vlastnosti Vanish Oxi Action odstraňovač skvrn: funguje i při teplotě 30°C neobsahuje bělící látky na bázi chloru odstraňuje skvrny při 1. vyprání vhodný pro každodenní tkaniny jako bavlna pro barevné i bílé šetrný k oblečení, přísný na skvny

Použití Vanish Oxi Action prášek na odstranění skvrn: Před praním: smíchejte 10 g prášku s vodou max 40°C tak, že voda zakryje prášek, míchejte 30 vteřin naneste směs na skvrnu max 5 min podle potřeby místo se skvrnou promněte poté prádlo vyperte jako obvykle. Namáčení: přidejte jednu odměrku do 4 litrů vody na bílé prádlo 6h max na barevné prádlo 1h max po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním. Praní: přidejte do zásuvky k pracímu přípravku u odolných a zaschlých skvrn 1 odměrka u běžných skvrn ½ odměrky maximálně přidejte jednu odměrku do každého praní. 1 odměrka = 60 ml. Doporučení k použití Vanish Oxi Action: Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku. Před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte oschnout. Po každém použití víčko opět uzavřete a přípravek Vanish uchovávejte na chladném a suchém místě. V zájmu dosažení nejlepších výsledků může být nutné proces zopakovat. Nepoužívejte na koberce ani oděvy z vlny, hedvábí a kůže. Nepoužívejte na lakované nebo barvené povrchy - například dřevo, kovy atd. Nenamáčejte látky s kovovými druky a zipy nebo s ohnivzdornou úpravou. Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým vymácháním. Nekontaminujte výrobek v nádobě. Po míchání nenechávejte roztok v uzavřené nádobě. I nadále se bude uvolňovat kyslík, a proto by uvnitř obalu mohl růst tlak a v důsledku toho by roztok mohl unikat.

Složení Vanish Oxi Action: 30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku. Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, zeolity, enzymy parfém. Varování k Vanish Oxi Action: Vanish Oxi Action prášek na odstranění skvrn. Obsahuje: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3); Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic.

Třídy nebezpečnosti

GHS05

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡