Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Soudal Profil sanitární silikon, bílý, 310 ml

158 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 130,58 Kč
  • PeMi kód: 265508
  • EAN: 5411183042964
Bílý trvale pružný silikonový tmel vhodný do prostor s předpokladem působení zvýšené vlhkosti.
 

Trvale pružný silikonový tmel vhodný do prostor s předpokladem působení zvýšené vlhkosti. Určen především pro spárování v koupelnách, kuchyních, na  toaletách apod. Má přilnavost na porcelán, smalt, sanitární keramiku, sklo, hliník, nerez, lakované plochy apod. Vhodný k profesionálnímu využití.

Charakteristika Soudal Profil sanitární silikon:

  • Velmi snadno použitelný, barevně stálý, odolný proti UV záření,
  • po vytvrzení trvale elastický s přídavkem fungicidů zajišťujících odolnost proti plísním,
  • vyznačuje se typickým octovým pachem.

Návod k použití:

Povrch musí být čistý, suchý bez prachu a mastnoty. Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry, naneste rovnoměrně dostatečné množství tmelu a povrch uhlaďte stěrkou nebo prstem namočeným v mýdlové vodě. Nevytvrzený tmel čistěte acetonem.

Příklady použití Soudal Profil:

  • Tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních,
  • tmelící sklenářské práce,
  • tmelení stavebních spojů ve vlhkém prostředí,
  • tmelení klimatizačních systémů.

 

Bezpečnostní upozornění
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
Obsah nebezpečných látek

2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Třídy nebezpečnosti

GHS08

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡