Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Severochema petrolej 4 l

441 Kč SLEVA 10%
398 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 328,93 Kč
  • PeMi kód: 520859
  • EAN: 8595009240127
Severochema petrolej je určen na svícení v petrolejových lampách a čištění. Obsahuje vybranou frakci petroleje se sníženou čadivostí. Vhodná použití:Hořlavina do lamp, rozpouštědlo, čistidlo nebo k výrobě čistidel. Dále pak: výroba látky, distribuce látky, výroba a přebalování látek a směsí, použití v nátěrech, použití v čistících prostředích, mazivo, kovoobráběcí kapalina, válcovací olej, lampový olej, podpalovač (Barbecue), technické kapaliny, silniční a stavební aplikace, jiná spotřebitelská použití, laboratorní práce. Dále lze výrobek použít k čištění, částečnému odmašťování a k dalším aplikacím, kde je použití petroleje předepsáno výrobcem. Petrolej na svícení:přípravek obsahuje vybranou frakci petroleje se sníženou čadivostí. Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí. Jediný doušek oleje do lamp nebo dokonce sání knotu lampy může vést k životu ohrožujícímu poškození plic. Výrobek nesmí být použit nebo nabízen k prodeji pro pohon motorů nebo k výrobě pohonné hmoty či maziva nebo pro výrobu tepla. Složení:Petrolej je směs uhlovodíků od C11 až po C14, obsahuje n-alkany, isoalkany, cyklické uhlovodíky, < 2% aromatických uhlovodíků s rozpětím bodu varu od 180°C do 280°C. Obsahuje pod 0,1% benzenu. Registrace REACH: 01-2119456620-43-xxxx.

Třídy nebezpečnosti

GHS08

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡