Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Savo na podlahy a povrchy, vůně oceánu, 750 ml

74 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 61,16 Kč
 • PeMi kód: 511942
 • EAN: 8594005396074, 8710908103636

Univerzální dezinfekce SAVO na podlahy čisticí přípravek na  podlahy a omyvatelné povrchy s dlouhotrvající příjemnou vůní zeleného jablka. Účinně odstraňuje všechny běžné nečistoty, mastnotu, rychle schne a zanechává povrch čistý, lesklý a beze šmouh. Přípravek je vhodný pro všechny druhy podlah a povrchů, například kachličky, obklady, laminát nebo plast. Pomáhá zachovat původní vzhled a barvu ošetřených povrchů. Šetrný vůči pokožce, ideální pro každodenní úklid.

Vlastnosti Savo dezinfekce na podlahy:

 • Příjemná vůně oceánu
 • Univerzální čistič Savo na podlahy
 • Na podlahy, kachličky a jiné povrchy
 • Bezkonkurenční odstraňovač běžných nečistot a mastnoty
 • Rychle schne a nezanechává šmouhy
 • Šetrný vůči pokožce

Použití Savo na podlahy:

 • Ředěný: Nalijte 3 uzávěry přípravku do 5 l vody. Neoplachujte.
 • Neředěný: Při silném znečištění naneste na vlhkou houbičku nebo přímo na  znečištěný povrch. Poté opláchněte.
 • 3 uzávěry x 20 ml → 5 l vody.

Složení Savo na podlahy:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky. Parfum. Benzisothiazolinone.

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Třídy nebezpečnosti

GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡