SAVO na podlahy a povrchy vůně květin, 750 ml

72 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 59,50 Kč
 • PeMi kód: 102282
 • EAN: 8710908102059

Savo na podlahy a povrchy s příjemnou vůní květin. Univerzální čistící přípravek na podlahy a jiné omyvatelné povrchy (např. kachličky, laminát, plasty apod.). Účinně odstraňuje běžné nečistoty. Rychle schne a zanechává povrch lesklý a beze šmouh. Podlahy a povrchy vůně květin, univerzální čistící přípravek. Vyrobeno v EU.

Vlastnosti Savo dezinfekce na podlahy:

 • Příjemná vůně květin
 • Univerzální čistič Savo na podlahy
 • Na podlahy, kachličky a jiné povrchy
 • Bezkonkurenční odstraňovač běžných nečistot a mastnoty
 • Rychle schne a nezanechává šmouhy
 • Šetrný vůči pokožce

Použití Savo na podlahy:

 • Ředěný: Nalijte 3 uzávěry přípravku do 5 l vody. Neoplachujte.
 • Neředěný: Při silném znečištění naneste na vlhkou houbičku nebo přímo na  znečištěný povrch. Poté opláchněte.
 • 3 uzávěry x 20 ml → 5 l vody.

Složení Savo na podlahy:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky. Parfum. Amyl cinnamal. Hexyl cinnamal. Limonene. Linalool. Benzisothiazolinone.

 
Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Třídy nebezpečnosti

GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡