Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

REKLAMACE, VRÁCENÍ, VÝMĚNA ZBOŽÍ

 

 

Kontakty:

tel.: +420 605 226 791
reklamace@pemi.cz

 

 

Doručovací adresa

Drogerie PeMi
Táboritská 24
Praha 3, 130 00

U všech dodávek má zákazník právo před expedicí zboží stornovat objednávku telefonicky, nebo e-mailem zaslaným na adresu internetovyobchod@pemi.cz

V zákonných případech má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů, od převzetí plnění. Tato doba se počítá od převzetí zboží zákazníkem.

V případě nedodržení zákonem stanovených 14 dnů,  vrácení zboží bude řešeno individuálně, avšak v případě uznání možnosti vrácení zboží, bude vyměněno za jiné zboží dodávané prodejcem.

 

Nevztahuje se na případy, kdy zákazník objednávku nepřevezme od přepravce a nechá na náklady obchodníka objednávku vrátit zpět. 

Obchodník má pak právo požadovat vynaložené náklady po zákazníkovi zpět.

 

 

Odstoupení od smlouvy - vrácení, výměna

 

Při uzavření kupní smlouvy na dálku (např. tedy nákup v internetovém obchodě), má kupující podle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. 

Výměnu či vrácení zboží (např. při koupi špatné velikosti), můžete vyřídit osobně na naší prodejně na Praze 3 nebo zaslat zboží na adresu PeMi drogerie s.r.o., Táboritská 24, 130 00.

 

Vždy prosím dodržte tento postup:
1. Zboží vracejte bez známek užívání, čisté, pokud možno v původním obalu (i s visačkami identifikujícími zboží, dokumentací a veškerým dalším příslušenstvím). Výjimky u zboží, které nelze vrátit, naleznete níže. 
2. Zboží pošlete, nebo doneste osobně zpět na prodejnu do čtrnácti (14) dnů od převzetí (do tohoto data musí být zboží doručeno zpět).
3. Budete-li chtít na pobočce zboží vyměnit za jiné, domluvte si výměnu předen telefonicky nebo přes email, tak aby na vás při výměně už mohlo čekat zboží nové.
4. Na pobočku s sebou vezměte kupní doklad (prodejku či fakturu).
5. Pokud zboží posíláte zpět, připojte vždy průvodní dopis - k vytištění ZDE ,nebo dopis napište ručně a vyplňte požadované údaje uvedené ve formuláři.
6. Zboží nezasílejte na dobírku (vyúčtování provádí dodavatel).

Při vrácení veškerého objednaného zboží, je zákazníkovi vrácena kupní cena zboží, včetně účtované ceny za dopravu k zákazníkovi. Náklady na dopravu zpět k dodavateli jsou v tomto případě na straně kupujícího. 

Při vrácení části objednaného zboží (tj. některé zboží z dodávky si zákazník ponechá), je vrácena kupní cena zboží, náklady na dopravu k zákazníkovi nejsou vráceny. 

Odstoupení od smlouvy 
V případe odstoupení od smlouvy kupujícím nebo odstoupení od smlouvy po domluvě s dodavatelem, při dodržení výše uvedených okolností, kdy spotřebitel již úhradu provedl předem, jsou uhrazené prostředky neprodleně vráceny zákazníkovi převodem na účet nebo vyplaceny v hotovosti na prodejně, bez dodatečných poplatků. Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů, ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na fakturační adresu ( nebo zákazník prokáže, že zboží bylo odesláno). 

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, řasenky,  krémy, šampony, štětce na líčení, zubní kartáčky, epilátory, holící strojky, spodní prádlo apod.), nebo které bylo upraveno gravírováním dle přání kupujícího. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

 

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a)  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b)  o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c)  o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d)  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e)  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f)  o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g)  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h)  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k)  uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l)  o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Pokud si s výměnou zboží nevíte rady, zavolejte na +420 605 226 791, nebo napište na reklamace@pemi.cz.

 

 

Reklamace

 

 

Vždy se může vyskytnout situace, kdy se něco pokazí. Za vzniklou situaci se předem omlouváme a budeme se vše snažit vyřešit co nejrychleji a k Vaší plné spokojenosti. 

 

 

1. Rozbité zboží - pokud k Vám dorazí zboží v nekompletní krabici, popř. je už viditelně poškozeno, zboží nepřebírejte a kontaktujte co nejdříve naší zákaznickou linku. Zboží Vám bude zasláno nové a reklamaci budeme řešit s dopravcem.

 

2. Nekompletní objednávka - Ve vašem balíčku chybí část objednaného zboží. Prosíme i o důkladnou kontrolu obalových materiálů, někdy se stane, že menší výrobky mohou lehce zapadnout. Dále kontaktujte výše uvedené kontakty.

 

3. Jiné zboží - pokud Vám dorazí jiné zboží než jste si objednali, prosíme o kontrolu dodaného zboží podle EAN kódu, který najdete na každém výrobku s výrobky na našem webu. Někdy se stane, že výrobek má jen nový obal. Pokud je výrobek jiný než objednané zboží, kontaktujte níže uvedené kontakty. 

 

4. Rozbitý / nefunkční výrobek - záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Záruční doba na jednotlivé výrobky je poskytována podle platných českých zákonů. Většina námi dodávaného zboží má dvouletou záruční lhůtu, u výjimek je záruční doba uvedena v popisu výrobku.

 

 

S reklamovaným zbožím musí být na výše uvedenou adresu doručen také doklad o zakoupení zboží v drogerii PEMI. O vyřízení reklamace bude spotřebitel vyrozuměn telefonicky, nebo e-mailem nejpozději v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace.

 

 

V případě mimosoudního řešení sporu: informace ke stažení ZDE.

 

⇡ Zpět nahoru ⇡