Lysol Svěží vůně dezinfekce na prádlo, 1,2 l

  PeMi kód: 544079 EAN: 5999109521194
  Běžná cena s DPH: 174,03 Kč
  Sleva na zboží: 13%
  DPH: 21%
  Skladem
  151,00 Kč

  Dezinfekce na prádlo, která je navzdory vysoké účinnosti šetrná k prádlu. Využít lze na bílé i barevné tkaniny, a to i při nízkých teplotách pracího cyklu. Likviduje zápach a zanechává prádlo svěží.


  Dezinfekční přípravky Lysol zabíjí 99,9 % bakterií a virů,
  včetně viru způsobující onemocnění covid-19. Napomáhají tak při
  prevenci šíření chorob, zároveň bojují se zápachy a osvěžují vzduch tak, že váš
  domov bude vonět svěžestí.


  Lysol Dezinfekce na prádlo, která je navzdory vysoké
  účinnosti šetrná k prádlu. Využít lze na bílé i barevné tkaniny, a to i při
  nízkých teplotách pracího cyklu. Likviduje zápach a zanechává prádlo svěží.


  Prokázaná účinnost proti:  • SARS-Cov-2,

  • viru chřipky H1N1,

  • Coronavirus TGE ATCC VR-763 způsobující přenosné onemocnění zažívacího
   traktu,

  • Respiratory Syncytial Virus (RSV): hlavní příčina respiračního onemocnění
   u dětí,

  • Herpes Simplex (herpes virus) Typ 1.


  Klíčové vlastnosti Lysol dezinfekce na prádlo:  • Efektivně likviduje 99,9 % bakterií a
   virů.

  • Funguje také v chladné vodě.

  • Šetrný k prádlu - složení bez chloru.

  • Vhodné pro barevné i bílé oděvy.

  • Dermatologicky testováno.

  • Odstraňuje bakterie způsobující zápach a zanechává příjemnou vůni.

  • Pro pravidelnou dezinfekci přidávejte do každého praní.


  Použití Lysol dezinfekce na prádlo:


  Pro likvidaci 99,9 % bakterií a zajištění svěžesti bez
  zápachu:  • Praní - Přidejte 2 uzávěry do přihrádky pro aviváž ve vaší pračce.

  • Namáčení - přidejte 1 uzávěr do 2l vody o teplotě  20 °C na 10
   minut.


  Pro likvidaci virů:  • Namáčení - přidejte 1 uzávěr do 2,5 l vody o teplotě 20 °C a nechte
   máčet po dobu 15 minut.


  Laboratorně testováno na virus chřipky H1N1, RSV virus, koronavirus a 
  herpes simplex virus typ 1.


  Upozornění:

  Používejte biocidní přípravky bezpečným
  způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o 
  přípravku.


  Bezpečnostní upozornění

  GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Nebezpečí


  Obsah nebezpečných látek

  Dialkyl(C8-C10)dimethylamoniumchloridy; alkyl(C12-C18)benzyldimethylamonium-chloridy.

  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
  čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
  vyplachování.
  P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224
  919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.


  Třídy nebezpečnosti:

  GHS05
  GHS07

  Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

  Ke stažení:

  Bezpečnostní list

  Produkt najdete v kategoriích:

  DROGERIE » ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY » Dezinfekční
  DROGERIE » Prací prostředky » Prací gely » Lysol

  Zpět