Teluria V2020 latex univerzální, bílý, 800 g

64 Kč SLEVA 8%
59 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 48,76 Kč
  • PeMi kód: 100904
  • EAN: 8591235019704
Latex univerzální V2020 je latexový nátěr pro venkovní i vnitřní použití. Pro vnitřní a venkovní nátěry dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, zdiva, omítek, cetris desek. Ekologicky příznivý výrobek. Pracovní postup:Nátěr zdiva: Penetrace podkladu Barlet penetračním nátěrem univerzálním V 1307 nebo hloubkovým V 1308. 2 × nátěr Latexem univerzálním V 2020, časový interval mezi nátěry je 4 – 24 hodin, dle okolní teploty. Teplota prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C. Vydatnost:8 m²/1 kg v jedné vrstvě Způsob nanášení:štětcem, malířskou štětkou, stříkáním, válečkem Příprava podkladu:Savé, sprašující se nebo nesoudržné podklady je nutné předem napustit vhodným penetračním prostředkem.  Barva se nanáší ve 2 vrstvách při teplotě min. +10 °C až +25 °C. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je min. 4 hod. Teplota prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C. Ředidlo: Voda. Skladovatelnost: Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě + 5 °C až + 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem! Likvidace odpadů a obalů: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡