Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Hit Univerzal jablko univerzální čistič i na nádobí, 500 g

38 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 31,40 Kč
 • PeMi kód: 103408
 • EAN: 8594004374103

HIT čisticí prostředek s širokými možnostmi použití v celé domácnosti. Pro svou kvalitu využíván i profesionálními úklidovými firmami. Je  vhodný na nádobí a všechny omyvatelné plochy jako např. sklo, parapety a rámy oken, plastový nábytek, podlahy, dlaždice apod. Zanechává povrchy lesklé a beze šmouh. S příjemnou svěží vůní.

Univerzální čisticí prostředek vlastnosti:

 • kvalitní úklidový prostředek české výroby
 • účinný mycí prostředek na všechny omyvatelné plochy
 • například na podlahy, obklady, parapety, sklo, plastový nábytek, kuchyňské plochy
 • lze použít i na mytí nádobí
 • díky husté konzistenci se dobře dávkuje
 • vzhledem ke své kvalitě je využíván i k profesionálnímu úklidu
 • jablková parfemace
 • balení 500 g
Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Třídy nebezpečnosti

GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡