Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Glade osvěžovač vzduchu Pure Clean Linen, 300 ml

49,90 Kč
Skladem 10 ks.
  • Cena bez 21% DPH: 41,24 Kč
  • PeMi kód: 661485
  • EAN: 5907635900611

Osvěžovač vzduchu, který pohltí nepříjemné pachy a  zanechá příjemnou vůni čerstvě pověšeného prádla. Osvěžovače Glade se vyrábí v různých variantách, tak vás nikdy neomrzí jedna vůně. Můžete je střídat podle nálady nebo třeba ročních období. Stačí nádobu protřepat a  nastříkat doprostřed místnosti, poté zůstane jen svěží a provoněný vzduch.

Oblíbená vůně čerstvě pověšeného prádla získala moderní nádech s tóny vodního melounu, svěžího vzduchu a jiskrné citrusové vůně.

Vlastnosti osvěžovače vzduchu Glade

  • vůně čerstvě pověšeného prádla
  • určeno k boji s nepříjemným zápachem
  • osvěžovač Glade ve spreji
  • obnovuje svěžest
  • zanechává příjemnou vůni
  • balení 300 ml

Glade osvěžovač vzduchu návod k použití:

Před použitím protřepte. Držte nádobku ve svislé poloze směrem od těla a  nástřikem do středu prostoru osvěžte prostředí místnosti. Nepoužívejte na  tkaniny. Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správně hygienické návyky. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Složení Glade osvěžovače vzduchu:

Isobutan, propan, 1-oktadekanaminium, N,N,Ntrimethyl-, chlorid.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Třídy nebezpečnosti

GHS02

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡