Glade Automatic Spray Relaxing Zen strojek + náplň, 269 ml

PeMi kód: 520343 EAN: 5000204815078, 5000204731330, 5000204073522, 5000204073492
Běžná cena s DPH: 254,81 Kč
Sleva na zboží: 13%
DPH: 21%
Skladem
221,00 Kč
Automatický osvěžovač vzduchu eliminuje nepříjemný zápach a dodává svěží vůni až 60 dnů při nastavení po 36 minutách. Vyberte si 1 ze 3 možných nastavení (9, 18, 36 minut) dle vaší preference uvolňování vůně. Navíc můžete vzduch provonět s tlačítkem pro Extra osvěžení. Ideální pro větší místnosti. Do osvěžovače Automatic Spray používejte pouze náplně Glade by Brise. S vůní chroupavého jablka setkávající se s orosenými kvítky a santalovým dřevem. Vlastnosti Glade Automatic Spray Relaxing Zen strojek: s nastavením na nejdelší interval náplň vydrží až 60 dnů s novou technologií pohlcování pachů tři stupně pro uvolňování vůně tlačitko pro extra osvěžení balení obsahuje strojek, náplň a 2 AA baterie s vůní jablka, orosenými kvítky a santalovým dřevem Použití Glade Automatic sprej: zmáčkněte a otevřete přepněte časovač do pozice Off vytáhněte červený pásek, tím aktivujete osvěžovač nastavte časovač na požadovaný interval a zavřete kryt první osvěžení přijde za několik sekund vyberte si ze 3 možných nastavení (9,18,36 minut) zavěste na stěnu nebo postavte na poličku. Upozornění k automatickému strojku Glade: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Obsahuje geraniol, linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Třídy nebezpečnosti:

GHS02
GHS07

Produkt najdete v kategoriích:

DROGERIE » OSVĚŽOVAČE VZDUCHU » Elektrické, Náplně » Glade

Zpět