Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Finish čistič myčky duopack 2x250ml Citron

130 Kč SLEVA 10%
117 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 96,69 Kč
  • PeMi kód: 111226
  • EAN: 8592326010716

Finish Lemon čistič myčky 2 x 250ml

Vlastnosti

Super cena
Účinný na mastnotu a vodní kámen
Čistější myčka

Možná si myslíte, že je vaše myčka čistá, ale s postupem času se v jejích skrytých a důležitých částech (filtrech, ostřikovacích ramenech a trubkách) usazuje vodní kámen a mastnota. Pro bezproblémový chod používejte prostředek na čištění myček nádobí Finish s 5x čistící sílou. Čistější myčka znamená čistější nádobí!

Příprava a použití

Návod k použití
1. Používejte jen v prázdné myčce.
2. Odstraňte pouze nálepku, nikoli víčko.
3. Umístěte lahvičku dnem vzhůru do spodního koše stejně, jako byste umístili talíř. Víčko nechte zavřené.
4. Použijte program s minimálně 65 °C.

Vhodné pro všechny typy myček, nepřidávejte detergenty.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

CLP Regulation

žíravost - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

NEBEZPEČÍ
Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Nebezpečné látky: kyselina citronová, isotridekanol ethoxylovaný.

Složení

Parfém
5 - 15%: isotridekanol ethoxylovaný (neiontobé povrchově aktivní látky)
15 - 30%: kyselina citronová

⇡ Zpět nahoru ⇡