Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Het Fasadin fasádní barva s jemným zrnem, bílá, 7 kg

931 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 769,42 Kč
  • PeMi kód: 103072
  • EAN: 8594002534219
Fasádní barva k venkovním nátěrům vápenných, vápenocementových a břízolitových omítek, omítek s akrylátovým pojivem, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod.
 

Het Fasadin je fasádní barva k venkovním nátěrům vápenných, vápenocementových a břízolitových omítek, omítek s akrylátovým pojivem, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod. Nátěr vytváří matný, drobnozrnný, paropropustný, plně omyvatelný povrch, odolný vůči povětrnosti, kyselým dešťům a  průmyslovým exhalacím.
Barva je vhodná pro nátěry nových i starých minerálních omítek, pro obnovovací nátěry akrylátových fasádních barev, pro sjednocující nebo obnovovací nátěry kontaktních zateplovacích systémů s  povrchovou úpravou z akrylátové tenkovrstvé omítky. Nátěrový film nesmí být ve  stálém kontaktu s vodou a vzlínající vlhkostí.

Odstíny:
bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru). Barvu lze tónovat i  pomocí tónovacích strojů kolorovacími systémy HET do pastelových odstínů.

Ředidlo:
voda (pitná)

Nanášení:
doporučená aplikace – fasádními malířskými válečky (perlon, polyakryl, polyamid), štětkou; malé plochy – štětcem.

Vydatnost:
cca 5 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě. Vydat-nost se může lišit v závislosti na savosti a struktuře podkla-du, aplikační technice, tloušťce nanesené vrstvy a dalších faktorech. Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad je nutné stanovit na zkušební ploše.

Podklad:
suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednících olejů, chemicky stálý, vyzrálý (pH ≤8,5; kontrolu lze provést pH testerem). U nových omítek je  potřeba odstranit uvolněná zrnka písku (přebroušením, ometením).

Příklad aplikačního postupu:

  1. napouštěcí nátěr se provede penetračním přípravkem podle návodu k použití. V případě savých hrubých podkladů je nejlépe použít hloubkový penetrační přípravek AT-GRUND, v případě hladkých nebo méně nasákavých podkladů pigmentovaný penetrační přípravek UP-GRUND. Lze použít i univerzální penetrační přípravky A-GRUND nebo 100-GRUND. Napouštěcí nátěr se ponechá nejméně 12 - 24 hodin dokonale zaschnout.
  2. po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanesou 2, u nových či odstínově výrazně odlišných podkladů pod-le potřeby i více, krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,05 litru vody na 1 kg barvy. POZOR: při nadměr-ném naředění barvy se snižuje kryvost a může dojít ke zhoršení parametrů barvy. Před aplikací je  potřeba barvu řádně promíchat. Při míchání se postupuje tak, aby nedocházelo k  pronikání vzduchu do hmoty a napěnění barvy.
  3. všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. Znečištěná místa ihned omýt vodou, zaschlá barva se obtížně odstraňuje.

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡