Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Cif krém MaxPower Spring Fresh tekutý písek, 450 ml

100 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 82,64 Kč
  • PeMi kód: 502780
  • EAN: 8710447430576

Cif MaxPower Spring Fresh čisticí krém má sílu bělidla a  zajistí dokonalé výsledky čištění. Díky složení s přidaným bělícím přípravkem poskytuje "trojnásobné řešení" - důkladnější, rychlejší a zářivější čištění.

Proniká skrze nejnáročnější nečistoty a odstraňuje je. Zajišťuje skvělé výsledky pro čištění zaschlé mastnoty, připálenin, vodního kamene a skvrn. Ve společnosti Cif věříme ve zpřístupnění a zachování krásy pro každodenní potěšení všech. To je důvod, proč již více než 50 let produkty Cif odstraňují i nejhorší nečistotu bez poškození povrchů a zajišťují perfektní výsledky.

Charakteristika Cif MaxPower Spring Fresh čistící krém:

  • Cif Max Power 3 Akce.
  • Krém s bělícím účinkem.
  • Důkladnější - rychlejší - zářivější.
  • Díky složení s přidanou bělící látkou zajišťuje trojnásobný účinek.
  • Odstraňuje zaschlou mastnotu, připáleniny, vodní kámen v koupelně a  skvrny.
  • Krémový čistič.

Použití Cif MaxPower čistící prostředek:

Chcete-li získat co nejlepší výsledek, naneste krém na povrch pomocí vlhké houby nebo hadříku, pak jednoduše setřete a jemně a opláchněte povrch.

Nnepoužívejte na linoleum, kůži a textilní povrchy. Zabraňte dlouhodobému kontaktu s natřeným dřevem a hliníkem. Pro jemné, lakované povrchy a hliník nejprve otestuje na málo viditelné ploše. Po použití ihned opláchněte a vyhněte se silnému drhnutí.

Složení Cif MaxPower Spring Fresh:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky. Bělící činidla na bázi chloru. Neiontové povrchově aktivní látky. Mýdlo, parfum. Dále obsahuje: kyselina sírová, mono-C12-13-alkylestery, sodné soli; chlórnan sodný; hydroxid sodný.

Bezpečnostní varování k Cif čistící krém:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. POZOR! Nepoužívejte společně s  jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S  KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡