Ceresit Stop Vlhkosti Absorpční sáčky levandulová vůně 2 x 50g

141 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 116,53 Kč
 • PeMi kód: 520068
 • EAN: 5997272381737

Absorpční sáčky na individuální použití; ideální na velmi malé, uzavřené prostory s rozlohou 1–2 m² se špatnou cirkulací vzduchu.

Absorpční sáčky jsou malé, 50g sáčky, které pohlcují přebytečnou vlhkost a  uvolňují příjemnou vůni. Jsou vhodné pro velmi malé prostory do 1-2 m², jako jsou šatníky, skříně, šuplíky a botníky. Mají jedinečnou funkci 2v1: hydroskopické perličky absorbují přebytečnou vlhkost a mění ji na gel a voňavé perličky dlouhodobě uvolňují jemnou vůni, která vytváří jedinečnou atmosféru.

Klíčové vlastnosti:

 • Snižuje vlhkost v menších prostorech
 • Vhodné do zásuvek, botníků apod.
 • Osvěžuje vzduch příjemnou vůní levandule
 • Výdrž 4 - 6 týdnů
 • Čistí zatuchlý vzduch v místnosti tím, že stabilizuje hladinu vzdušné vlhkosti
 • Působí preventivně proti vlhkosti a zatuchlému vzduchu
 • Zabraňuje vzniku plísní a bakterií
 • Nepotřebuje přístroj: aktivní granulát uvnitř sáčku absorbuje vlhkost, která se následně mění v gel

NÁVOD K POUŽITÍ:

 • Sáček vyjměte z krabice tak, abyste ho nepoškodili. Pokud jste ho proděravěli, vyhoďte ho. Sáček vodorovně položte na požadované místo bílou textilní částí nahoru. Nepřekrývejte žádnými předměty.
 • Pokud chcete sáček pověsit, odstraňte fólii z lepicí pásky na úchytu. Přilepte úchyt k sáčku na jeho modrou část a sáček pověste.
 • Sáček začne okamžitě fungovat, pohlcuje vlhkost a osvěžuje vzduch. Trvanlivost sáčku je 4–6 týdnů, v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu. Když se všechen granulát změní v gel, sáček vyhoďte a použijte nový.
Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Třídy nebezpečnosti

GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡