Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Bref power aktiv blok duopack Pine Freshness 2x50g

81 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 66,94 Kč
 • PeMi kód: 104039
 • EAN: 9000100656801

Bref Power Aktiv WC blok s vůní borovice a o + 50 % vyšším účinkem proti vodnímu kameni (Po několika spláchnutí v porovnání s neošetřeným povrchem toalety.)

Hledáte jednodušší způsob, jak udržet vaši toaletu čistou a svěží? Bref WC blok je jednoduchým a pohodlným způsobem, který zajišťuje čistotu a svěžest ve  vaší toaletě od prvního do posledního spláchnutí. Bref Power Aktiv WC blok s o + 50 % vyšším účinkem proti vodnímu kameni má složení se 4 funkcem

Bref WC blok vlastnosti:

 • Bref Power Aktiv s vůní borovice.
 • Bref kuličky WC blok s dlouhotrvající svěžestí.
 • Účinek proti vodnímu kameni - Bref Power Aktiv WC blok obsahuje o 50 % více vlastností proti vodnímu kameni*, které pomáhají udržet toaletu déle čistou a svěží!
 • Složení se 4 funkcemi - Díky svému složení se 4 funkcemi poskytuje tento WC blok čisticí pěnu, ochranu před nečistotami, účinek proti vodními kameni a  svěží vůni
 • Viditelné čištění - Složení Bref Power Aktiv WC bloku poskytuje lepší čisticí výsledky díky svému o + 50 % vyššímu účinku proti vodnímu kameni*, který udržuje toaletu čistou a svěží
 • Svěží vůně - Užijte si vůni borovice Bref Power Aktiv WC bloku při každém spláchnutí, který naplní vaši koupelnu dlouhotrvající svěží vůní
 • Jednoduché použití - WC blok jednoduše zavěste pod okraj toalety, kde je  proud nejsilnější
 • Čisticí pěna čistí toaletu s každým spláchnutím.
 • Ochrana před vodním kamenem zabraňuje tvorbě vodního kamene v toaletě.
 • Ochrana před nečistotami zabraňuje jejich usazování.
 • Extra svěžest zanechává dlouhotrvající svěží vůni v koupelně.
 • Hygienická čistota spolu s čistící pěnou.
 • Plně recyklovatelné.
 • Balení 2× 50 g.

Bref WC blok použití:

Bref kuličky stačí umístit do záchodové mísy a vhodně nasměrovat na proud vody.

Bref kuličky složení:

> 30 % aniontové povrchově aktivní látky. 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky. Parfémy (alpha-isomethyl ionone, coumarin, limonene).

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

EUCALYPTOL, může vyvolat alergickou reakci.

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS07

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡