Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Bref Color Aktiv Eucalyptus tuhý WC blok 50g

53 Kč SLEVA 9%
48 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 39,67 Kč
  • PeMi kód: 297573
  • EAN: 9000100889315

 Bref Color Aktiv Eucalyptus tuhý WC blok 50g

Tuhý WC blok.

Bref Color Aktiv = 1. Dokonalá čistota mezi každým spláchnutím díky účinným látkám obsažených v modré vodě 2. Účinný proti vodnímu kameni 3. Dokonalá svěžest 4. Dokonalá hygiena.

Příprava a použití

Návod k použití viz obal.

K okamžitému použití. Zavěste Bref Color Aktiv pod okraj WC mísy.

Při potřísnění sedadla toalety obarvenou tekutinou, zasaženou část ihned omyjte čistou vodou.

CLP Regulation

vykřičník - Varování

Bezpečnostní varování

BREF COLOR AKTIV EUCALYPTUS.

Tuhý WC blok. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážně podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje cineol. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení

>30% aniontové povrchově aktivní látky
5-15% neiontové povrchově aktivní látky
Parfémy (limonene)

Třídy nebezpečnosti

GHS07
⇡ Zpět nahoru ⇡