Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Bakrylex Univerzál mat V2066 barva na dřevo a kov 0670 okr zlatá, 700 g

230 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 190,08 Kč
 • PeMi kód: 100206
 • EAN: 8591235010930
Vodouředitelný, univerzální krycí email pro vnitřní i venkovní nátěry dřeva, dřevotřísky, zdiva, papíru, kovu apod.. Výborně kryje a odolává povětrnostním vlivům.
 

Bakrylex Univerzál mat je vodouředitelný, univerzální krycí matný email pro vnitřní i venkovní nátěry dřeva, dřevotřísky, zdiva, papíru, kovu apod. Výborně kryje a odolává povětrnostním vlivům. Při použití k venkovním nátěrům se jejich obnova předpokládá po 3–5 letech. Výrobek splňuje požadavky předpisů pro použití na  nátěry hraček. Vykazuje odolnost proti oděru za mokra - měřeno dle ČSN EN ISO 11998 - třída 1. (klasifikace dle EN 13300). Barva není vhodná pro objekty s trvale vlhkým prostředím.

 • matné provedení
 • ekologický
 • rychleschnoucí
 • vysoce krycí
 • atest na dětský nábytek a hračky
 • do interiéru i exteriéru

 

 

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte. Barvu můžete přiředit malým množstvím čisté vody. Nanáší se štětcem, stříkáním nebo válečkem ve 2–3 vrstvách při teplotě 10–25 °C. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je min. 4 hodiny.

Vydatnost:

Orientační: 6 až 8 m² na 1 kg nátěru (7 až 10 m² na 1 l) pro jeden nátěr.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětec, váleček, stříkání

 

 

Manipulace:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k  nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a  2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou
reakci.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

 
Vzorník odstínů a barev (17)
 • 0110 šedá
 • 0220 hněď střední
 • 0230 hněď kaštanová
 • 0240 hněď tmavá
 • 0440 modrá
 • 0565 zeleň tmavá
 • 0610 slonová kost
 • 0620 žluť světlá
 • 0670 okrově zlatá
 • 0680 okrově tmavá
 • 0760 cihlová
 • 0840 červenohnědá
 • 0100 bílá
 • 0199 černá
 • 0250 palisandr
 • 0530 zelená
 • 0815 červená

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡