Woolite Extra color protection XXL prací prostředek 60 praní 3,6 L

PeMi kód: 110166 EAN: 8592326009512
Běžná cena s DPH:
DPH: 21%
Skladem
135,00 Kč

Woolite Extra color protection XXL prací prostředek 60 praní 3,6 L 


Woolite Extra Color Protection je speciální prací prostředek, který účinně pere a chrání barevné oblečení.


Složení


5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky

Mýdla

Enzymy

Methylisothiazolinone

Benzisothiazolinone

Parfém

Linalool

Citronellol

Geraniol


Příprava a použitíVždy dodržujte pokyny na praní dle štítku na oblečení. Nové
oblečení perte odděleně. Prací přípravek dávkujte do přihrádky k tomu
určené nebo umístěte do bubnu pračky.Pro všechny stupně tvrdosti vody.


CLP Regulation


vykřičník - Varování


Bezpečnostní varování


Woolite® Mix Colors. Tekutý prací přípravek. VAROVÁNÍ!
Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ:
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Třídy nebezpečnosti:

GHS07

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Ke stažení:

Bezpečnostní list

Produkt najdete v kategoriích:

DROGERIE » Prací prostředky » Prací gely » Woolite

Zpět