Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Persil Freshness by Silan prací prášek 63 praní

SLEVA %
249 Kč
Skladem 63 ks.
  • Cena bez 21% DPH: 205,79 Kč
  • PeMi kód: 592930
  • EAN: 9000101365122

 Persil Freshness by Silan prací prášek 63 praní

Prací prášek Persil Freshness by Silan s jedinečnou kombinací aktivních látek.

Prací prášek Persil Freshness by Silan s technologií Deep Clean obsahuje jedinečnou kombinaci aktivních látek, která odstraňuje i ty nejhorší skvrny a nečistoty. Tyto látky pronikají hluboko do vláken prádla a odstraní ty nejmenší molekuly špíny a nečistot.

Vlastnosti Persil Deep Clean Freshness by Silan prášek na praní:

  • 63 praní 
  • šetrný k vláknům prádla
  • dlouhotrvající svěžest
  • technologie Deep Clean 
  • proniká hluboko do vláken 
  • odstraňuje i ty nejodolnější skvrny

Složení Persil Freshness by Silan:

15-30 % bělící činidla na bázi kyslíku, 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, zeolity, fosfonáty, polykarboxyláty, Enzymy, optické zjasňovače, Parfémy

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Třídy nebezpečnosti

GHS07
⇡ Zpět nahoru ⇡