Persil Freshness by Silan prací prášek 63 praní

  PeMi kód: 418301 EAN: 9000101365122
  Běžná cena s DPH: 379,00 Kč
  Sleva na zboží: 26%
  DPH: 21%
  Skladem 98 ks.
  279,00 Kč

   Persil Freshness by Silan prací prášek 63 praní


  Prací prášek Persil Freshness by Silan s jedinečnou kombinací aktivních látek.


  Prací prášek Persil Freshness by Silan s technologií Deep
  Clean
  obsahuje jedinečnou kombinaci aktivních látek, která odstraňuje i
  ty nejhorší skvrny a nečistoty. Tyto látky pronikají hluboko do vláken prádla a
  odstraní ty nejmenší molekuly špíny a nečistot.


  Vlastnosti Persil Deep Clean Freshness by Silan prášek na praní:  • 63 praní 

  • šetrný k vláknům prádla

  • dlouhotrvající svěžest

  • technologie Deep Clean 

  • proniká hluboko do vláken 

  • odstraňuje i ty nejodolnější skvrny


  Složení Persil Freshness by Silan:


  15-30 % bělící činidla na bázi kyslíku, 5-15 % aniontové povrchově aktivní
  látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, zeolity, fosfonáty,
  polykarboxyláty, Enzymy, optické zjasňovače, Parfémy


  Bezpečnostní upozornění

  GHS07 - dráždivé látky  Signální slovo: Varování


  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

  P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.

  P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Třídy nebezpečnosti:

  GHS07

  Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

  Produkt najdete v kategoriích:

  DROGERIE » Prací prostředky » Tablety na praní

  Zpět