Persil Color prací prášek 63 praní

  PeMi kód: 418300 EAN: 9000101365108
  Běžná cena s DPH: 379,00 Kč
  Sleva na zboží: 26%
  DPH: 21%
  Skladem 98 ks.
  279,00 Kč

  Persil Color prací prášek pro barevné prádlo.


  Persil Color prací prášek pro barevné prádlo s inovativní technologií Deep
  Clean, která obsahuje kombinaci aktivních látek. Tyto látky jsou účinné proti
  těm nejhorším skvrnám. Aktivní látky pronikají hluboko do vláken a odstraňují ty
  nejmenší molekuly nečistot pro ideální výsledek - krásné čisté a svěží
  prádlo.


  Vlastnosti Persil Color prášek na praní:  • dlouhotrvající svěží a voňavé prádlo

  • na barevné prádlo

  • účinné odstraňování skvrn

  • aktivní látky které pronikají hluboku do vláken

  • Deep Clean technologie - kombinace aktivních látek proti těm nejodolnějším
   skvrnám

  • 63 praní


  Bezpečnostní upozornění

  GHS07 - dráždivé látky  Signální slovo: Varování


  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

  P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.

  P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Třídy nebezpečnosti:

  GHS07

  Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

  Produkt najdete v kategoriích:

  DROGERIE » Prací prostředky » Prací prášky » Persil

  Zpět