Čistič pro myčky FINISH Lemon 2x250ml

  PeMi kód: 326397 EAN: 8592326010716
  Běžná cena s DPH:
  DPH: 21%
  Skladem 22 ks.
  149,00 Kč

  Finish Lemon čistič myčky 2 x 250ml


  Vlastnosti


  Super cena

  Účinný na mastnotu a vodní kámen

  Čistější myčka


  Možná si myslíte, že je vaše myčka čistá, ale s postupem času se v
  jejích skrytých a důležitých částech (filtrech, ostřikovacích ramenech a
  trubkách) usazuje vodní kámen a mastnota. Pro bezproblémový chod
  používejte prostředek na čištění myček nádobí Finish s 5x čistící sílou.
  Čistější myčka znamená čistější nádobí!


  Příprava a použití


  Návod k použití

  1. Používejte jen v prázdné myčce.

  2. Odstraňte pouze nálepku, nikoli víčko.

  3. Umístěte lahvičku dnem vzhůru do spodního koše stejně, jako byste umístili talíř. Víčko nechte zavřené.

  4. Použijte program s minimálně 65 °C.  Vhodné pro všechny typy myček, nepřidávejte detergenty.


  Skladování


  Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.


  CLP Regulation


  žíravost - Nebezpečí


  Bezpečnostní varování


  NEBEZPEČÍ

  Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro
  bezpečné zacházení: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.
  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
  kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
  Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
  STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal
  nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.  Nebezpečné látky: kyselina citronová, isotridekanol ethoxylovaný.


  Složení


  Parfém

  5 - 15%: isotridekanol ethoxylovaný (neiontobé povrchově aktivní látky)

  15 - 30%: kyselina citronová

  Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

  Produkt najdete v kategoriích:

  DROGERIE » Mytí nádobí » Prostředky do myček nádobí » Čistič myčky

  Zpět