Ceresit Stop Vlhkosti Aero 360° koupelna pohlcovač vlhkosti, 450 g

  PeMi kód: 548414 EAN: 9000101118599
  Běžná cena s DPH: 386,00 Kč
  Sleva na zboží: 12%
  DPH: 21%
  Skladem
  341,00 Kč

  Pohlcovač vlhkosti Ceresit Stop Vlhkosti Aero 360° napomáhá optimalizovat
  nadbytečnou vlhkost ve vzduchu a neutralizuje pachy prostřednictvím proudění
  vzduchu. Přístroj má aerodynamický tvar a jedinečný vzdušný otvor, kterým k 
  tabletě proudí vzduch. Je určen primárně k použití v prostoru koupelny s 
  rozlohou do 10 m².


  SNADNÉ POUŽITÍ  • Během své činnosti přístroj nespotřebovává elektrickou energii

  • Snadné použití díky speciálnímu odtokovému ventilu

  • Indikátor na displeji upozorní na nutnost výměny tablety


  OPTIMÁLNÍ VÝKON & DESIGN  • Speciálně navržen pro prostory koupelen

  • Kompaktní a jednoduchý design, který dokonale zapadne do atmosféry Vaší
   koupelny

  • Vysokou efektivitu přístroje zajišťuje jeho aerodynamický tvar umožňující
   360° cirkulaci vzduchu

  • Přístroj pracuje s tabletami s technologií 2 v 1 - pohlcování vlhkosti a 
   zápachu

  • Okamžitý účinek – první kapky jsou viditelné již během 6 hodin

  • Balení obsahuje jednu náhradní tabletu


  Bezpečnostní upozornění

  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování


  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
  čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
  vyplachování.
  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Třídy nebezpečnosti:

  GHS07

  Produkt najdete v kategoriích:

  DROGERIE » ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY » Čističe na plísně

  Zpět