Het Brillant Creative Delicat interiérová disperzní barva, BC-0139 světle béžová, 4 kg

PeMi kód: 101604 EAN: 8594158024374
Běžná cena s DPH: 387,00 Kč
Sleva na zboží: 6%
DPH: 21%
Skladem
365,00 Kč
Het Brillant Creative vysoká krycí schopnost, otěruvzdornost za sucha, výborná paropropustnost, odolnost proti šetrnému omytí, perfektní zpracovatelnost, matný vzhled. Doporučujeme pro reprezentativní obývací a komerční prostory, dětské pokoje, ložnice, jídelny, chodby, kanceláře, prodejní prostory. výborná krycí schopnost otěruvzdornost za sucha odolnost šetrnému omytí výborná paropropustnost perfektní zpracovatelnost matný vzhled Použití:k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých a dřevovláknitých desek, omítek s akrylátovým pojivem, betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených, tapet ze skelných vláken apod. Rovněž k aplikaci na podklady s kombinací např. minerálních omítek a sádrokartonu. Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Nátěr vytváří matný, vysoce paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech, odolný vůči otěru suchou látkou a odolný šetrnému omytí (omytí vodou, lehké otření jemnou štětkou nebo houbou). Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C. Vydatnost:6 – 10 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy. Ředidlo: voda (pitná) Nanášení:válečkem, štětcem, stříkáním Airless Podklad: suchý, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednících olejů, chemicky stálý, vyzrálý (pH ≤8,5; kontrolu lze provést pH testerem). Aplikační postup:1. U málo nasákavých a extrémně hladkých podkladů (sádrokarton, sádrové stěrky apod.) se napouštěcí nátěr provede penetračním přípravkem UP-GRUND, u velmi savých podkladů přípravky A-GRUND nebo AT-GRUND. V případě použití nátěrové hmoty jako napouštěcího nátěru se barva ředí vodou max. 0,3 l na 1 kg nátěrové hmoty dle použité aplikační techniky (váleček). Pokud je podkladem nesprašující, málo nasákavý původní nátěrový film, napouštěcí nátěr není nutné provádět. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností se doporučují oškrábat. 2. Po zaschnutí napouštěcího nátěru se nanáší 1–2 krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,05 litru vody na 1 kg barvy. U nových či odstínově výrazně odlišných podkladů se podle potřeby nanáší i více krycích nátěrů.

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Produkt najdete v kategoriích:

BARVY » MALÍŘSKÉ BARVY » Brillant » Creative

Zpět