Ariel Mountain spring Compact prací prostředek 20 pracích dávek 1,5kg

PeMi kód: 103375 EAN: 4015600854430
Běžná cena s DPH: 149,00 Kč
Sleva na zboží: 40%
DPH: 21%
Skladem
89,90 Kč

Ariel Mountain spring Compact prací prostředek 20 pracích dávek 1,5kg.


Prací prášek Ariel Mountain Spring obsahuje změkčující
přísady a je vhodný na bílé, světlé prádlo s možností použití i na
barevné prádlo
. Dodává vašemu prádlu svěžest a hebkost. Díky speciální
technologii 3D Actives proniká do hloubky všech vláken a perfektně odstraňuje
veškeré nečistoty. Prací prášek Ariel je ideální pro bílé a
světlé prádlo, prací prášek ariel má nízkou pěnivost, zjemňuje a ochraňuje
bavlněné vlákno díky obsaženým enzymům. Obsahuje bělící polymery, změkčovače
vody, aktivní látky, které účinně působí již při 30 °C, díky technologii 3D
Actives otevírá póry, proniká do hloubky vláken a odstraňuje nečistoty a skvrny,
pro praní při teplotách od 30 °C do 95 °C, před praním prostudujte štítek na
oděvu s doporučenými teplotami pro bezpečné praní. Skladujte na chladném a
suchém místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte kontaktu s očima. Při
zasažení očí důkladně vypláchněte velkým množstvím vody. Po použití si
opláchněte a vysušte ruce. Lidé s citlivou pokožkou by se měli vyvarovat delšímu
kontaktu s výrobkem.


Složení pracího prášku Ariel:

15 - 30 % aniontové
povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty,
polykarboxyláty, zeolity, enzymy, parfémy.


Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky


Signální slovo: Varování


H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.​

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Produkt najdete v kategoriích:

DROGERIE » Prací prostředky » Prací prášky

Zpět