Ajax WC Power univerzální čistící prostředek na WC, 500 ml

PeMi kód: 548882 EAN: 8718951247871
Běžná cena s DPH: 69,00 Kč
Sleva na zboží: 57%
DPH: 21%
Skladem 589 ks.
29,90 Kč
Čistící sprej Ajax pro dokonale čistou toaletu. Tento univerzální čistič je vhodný pro mytí jak vnější strany WC, tak i vnitřní. Inovativní hlavice je uzpůsobena pro 360° rozptyl pro vyčištění i težko dostupných míst např. okraje toalety. Speciální složení obsahuje kyselinu mléčnou, která odstraní 99,9% bakterií, mísu dezinfikuje a také odstraní vodní kámen. Použití Ajax WC čistič: Přepněte uzávěr do polohy "ON". Rovnoměrně naneste přímo na čištěný povrch. Nechte několik sekund působit a poté opláchněte. K odstranění odolných skvrn od vodního kamene a pro účinnou antibakteriální ochranu důkladně naneste, nechte působit 5 minut a poté opláchněte. Složení Ajax WC Power univerzální čistící prostředek: <5% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy. Bezpečnostní varování k Ajax WC Power: Nenechávejte působit více než 10 minut. Nepoužívat na mramor, vápenec, staré litinové vany nebo poškozené smaltované povrchy. V případě pochybností nejprve vyzkoušejte na menší ploše. Kapalný přípravek pro čištění a dezinfekci toalety. S antibakteriálními účinky. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nepoužívejte společně s výrobky obsahujícími sloučeniny chloru. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Bezpečnostní opatření a první pomoc: PŘI VDECHNUTÍ: Pokud příznaky intoxikace přetrvávají, přivolejte lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Opláchněte kůži vodou. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. PŘI POŽITÍ: Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Nikdy nedávejte nic ústy osobě v bezvědomí.

Třídy nebezpečnosti:

GHS07

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Ke stažení:

Bezpečnostní list

Produkt najdete v kategoriích:

DROGERIE » ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY » Čističe na wc » Tekuté

Zpět